top of page

Verantwoording 


Er dient een inhoudelijke evaluatie (maximaal 2 pagina's) + financiële verantwoording binnen drie maanden na afloop van het project te worden gemaild naar contact@ollandbuismanstichting.nl.


Je moet de activiteiten hebben uitgevoerd zoals beschreven in je aanvraag.

Mocht er een afwijking plaatsvinden met betrekking tot het projectplan dan moet dat tussentijds gemeld worden. Denk aan een inhoudelijke verandering, een financiële verandering (bijvoorbeeld fondsen die hebben toegekend of afgewezen) of een gewijzigde planning. Gebeurt dat niet, dan is de gift niet langer vanzelfsprekend.                
 

bottom of page