Verantwoording 


Er dient een inhoudelijke evaluatie (maximaal  2 pagina's) binnen drie maanden na afloop van het project te worden ingeleverd.


Men moet die activiteiten hebben verricht in die kwantiteit als staat beschreven in de aanvraag.

Mocht er een afwijking plaatsvinden met betrekking tot het projectplan dan moet dat tussentijds gemeld worden. Gebeurt dat niet, dan is de gift niet langer vanzelfsprekend.