Verantwoording 


Er dient een inhoudelijke evaluatie (maximaal  2 pagina's) binnen drie maanden na afloop van het project te worden ingeleverd.


Men moet die activiteiten hebben verricht in die kwantiteit als staat beschreven in de aanvraag.

​

Mocht er een afwijking plaatsvinden met betrekking tot het projectplan dan moet dat tussentijds gemeld worden. Gebeurt dat niet, dan is de gift niet langer vanzelfsprekend.