top of page

Doelstelling

Het stimuleren van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van opleiding, vorming en uitvoering tijdens de ontwikkelingsfase. Het betreft jonge professionele podiumkunstenaars of studenten met een professionele ambitie, gevestigd of hoofdzakelijk werkend binnen een straal van circa twintig kilometer rondom Zwolle of Amsterdam.


Iedere persoon of instelling die onder deze doelstelling valt kan een aanvraag doen bij de Olland-Buisman Stichting.  De aanvragen worden beoordeeld op (potentiële) artistieke kwaliteit, betekenis voor de ontwikkeling van jong talent en praktische en financiële haalbaarheid van het projectplan.

bottom of page