Aanvragen

Een aanvraag kan enkel per mail ingediend worden via contact@ollandbuismanstichting.nl aan de hand van onderstaand Word doc aanvraagformulier.


 

 

 

Eén keer per jaar worden aanvragen beoordeeld. 

De deadline voor het indienen van de aanvragen: 1 mei.

Aanvrager krijgt uiterlijk 6 weken na de sluitingsdatum per mail bericht of de aanvraag al dan niet is gehonoreerd, over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd.