top of page

De Olland-Buisman Stichting draagt bij aan producties en scholingstrajecten die zich verhouden tot de huidige tijdsgeest (maatschappelijke relevantie), innovatief zijn in de vorm (vernieuwing) en een duidelijke visie hebben op welk publiek je wilt bereiken en hóe je dit publiek gaat bereiken (ondernemerschap). ​

Criteria voor aanvragen:

 

ALGEMEEN
 

Er mag worden aangevraagd voor de volgende twee doeleinden:
  1
. Een project binnen de podiumkunsten met een duidelijk geformuleerd (artistiek) ontwikkelingsdoel.

  2. Scholing ten behoeve van podiumkunsten met een duidelijk geformuleerd (artistiek) ontwikkelingsdoel.

 • Er kan alleen aangevraagd worden door het indienen van het te downloaden aanvraagformulier.

 • Er mag worden aangevraagd door zowel particulieren als rechtspersonen. De aanvraag moet gedaan worden namens of door een individuele podiumkunstenaar of groep.

 • De aanvrager is gehuisvest of heeft zijn/haar/hen werkpraktijk binnen een straal van 15 kilometer van Zwolle of Amsterdam.

 • De aanvrager mag geen meerjarige financiële ondersteuning ontvangen van gemeente of rijk.

 • Aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording.

 • Aanvrager of gemiddelde leeftijd van de uitvoerende podiumkunstenaar(s) van het project, moet minimaal 14 en maximaal 29 jaar zijn. 

 • Aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit of kan diens langdurige binding met de Nederlandse kunstsector in de aanvraag aantonen. 

 • Per aanvraag wordt maximaal €5000,- toegekend.

 • Alle medewerkers aan een project dienen betaald te worden volgens de honorariumrichtlijnen van de Fair Practice Code. Wanneer hiervan wordt afgeweken dient hierop een toelichting te worden gegeven. Maak dagtarieven voor uitvoeringen en repetities expliciet in de begroting.
  (het bovenstaande geldt niet voor afstudeervoorstellingen omdat studenten geen honorarium ontvangen).

 • Er wordt maximaal één keer aan dezelfde persoon of instelling/groep gehonoreerd. 

 • Er mag niet worden aangevraagd voor projecten die opereren vanuit een specifieke religieuze of politieke motivatie.

 • Over de uitkomst krijgt de aanvrager per mail bericht, hier kan niet over worden gecorrespondeerd.

PROJECTEN BINNEN DE PODIUMKUNSTEN

 • Er moet minimaal 8 weken tussen de aanvraagdeadline en de start van het project zitten. 

 • Het project moet resulteren in minimaal 3 geplande openbare voorstellingen. 

 • Er kan niet worden aangevraagd voor reprises.

 • De stichting ondersteunt de productie van geluidsdragers, zoals cd's en/of ep’s niet.

SCHOLING

 • Er moet minimaal 4 weken tussen de aanvraagdeadline en de start van de scholing zitten. LET OP: bij een masteropleiding, moet er minimaal 12 weken tussen de aanvraagdeadline en de start van de scholing zitten.

 • Aanvragen voor scholing waar men studiefinanciering voor ontvangt, worden niet in behandeling genomen.

 • Wanneer er aangevraagd wordt voor een meerjarige opleiding dient er ook een meerjarig plan en een sluitende begroting te worden bijgevoegd. 

HULP NODIG BIJ HET AANVRAGEN?
Voldoet jouw project/scholingstraject aan bovenstaande criteria en ga je aanvragen bij de Olland-Buisman Stiching? Download de aanvraaghandleiding voor handige tips. 

bottom of page