top of page

Projecten die zich verhouden tot de huidige tijdsgeest (maatschappelijke relevantie), innovatief zijn in de vorm (vernieuwing) en een duidelijke visie hebben op welk publiek je wilt bereiken en hóe je dit publiek gaat bereiken (ondernemerschap) hebben bij ons een streepje voor.

Criteria voor aanvragen:

 

ALGEMEEN

Er kan alleen aangevraagd worden door het indienen van het te downloaden aanvraagformulier.

Er mag worden aangevraagd door zowel particulieren als rechtspersonen. De aanvraag moet gedaan worden namens of door een individuele maker of groep.

 

Aanvrager of gemiddelde leeftijd van de uitvoerende kunstenaars van het project, moet minimaal 14 en maximaal 29 jaar zijn. 

Aanvrager heeft de Nederlandse Nationaliteit of studeert/studeerde aan een Nederlandse kunstvakopleiding en kan diens binding met de Nederlandse kunstsector in de aanvraag aantonen. 

 

Er mag worden aangevraagd voor de volgende drie doeleinden:

    1. Scholing met een duidelijk geformuleerd (artistiek) ontwikkelingsdoel.

    2. Aanschaf van materialen die een duidelijke stap in de vakontwikkeling ten gevolg heeft.

    3. Een project met een duidelijk geformuleerd (artistiek) ontwikkelingsdoel.

Aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording.

 

Per project kan niet meer dan €5000,- worden aangevraagd.

Alle medewerkers aan een project dienen betaald te worden volgens de honorariumrichtlijnen van de Fair Practice Code. Wanneer hiervan wordt afgeweken dient, hierop een toelichting te worden gegeven. Maak dagtarieven voor uitvoeringen en repetities expliciet in de begroting.
(het bovenstaande geldt niet voor afstudeervoorstellingen omdat studenten geen honorarium ontvangen).

 

Er wordt maximaal één keer aan dezelfde persoon of instelling gedoneerd.

 

Er mag niet worden aangevraagd voor projecten die opereren vanuit een specifieke religieuze of politieke motivatie.

 

Over de uitkomst krijgt de aanvrager per mail bericht, hier kan niet over worden gecorrespondeerd.

SCHOLING

Alleen aanvragen voor scholingstrajecten waarvan de begindatum niet korter dan een maand in de toekomst ligt zullen in behandeling worden genomen.
 

Als er reeds begonnen is met de opleiding kan er geen bijdrage van de stichting worden aangevraagd.
 

Aanvragen voor scholing waar men studiefinanciering voor ontvangt, worden niet in behandeling genomen.

 

Waar het gaat om een master, moet men minimaal 3 maanden voor de opleiding van start gaat, indienen.

 

Waneer er aangevraagd wordt voor een meerjarige opleiding dient er ook een meerjarig plan en een sluitende begroting te worden overlegd. 

VOORSTELLINGSPROJECTEN

Voor voorstellingsprojecten moet de eerste uitvoeringsdatum minimaal 2 maanden in de toekomst liggen ten opzichte van de datum van de aanvraag.  

Voorstellingsprojecten waar een aanvraag voor wordt gedaan, moeten resulteren in minimaal 3 geplande openbare voorstellingen. 

 

Er kan niet worden aangevraagd voor reprises.

De stichting ondersteunt niet de productie van geluidsdragers, zoals CD's en/of EP’s. 

bottom of page