top of page

Criteria voor de Innovatieronde:

In de Innovatieronde (deadline 1 november 2024) zoeken we naar projecten en initiatieven binnen de podiumkunsten met een innovatief (vernieuwend) karakter. Op welke manier jouw project vernieuwend is mag je zelf onderbouwen in je project- en activiteitenplan.

Wij benoemen wel alvast 3 pijlers die onze speciale interesse hebben:

 

1. Innovatie van de vorm of het medium (bijvoorbeeld gebruik moderne technologie, dialoog tussen technologie en live-performance, relatie publiek en podiumkunstenaar, etc)
 

2. Innovatie op het gebied van niet-traditionele samenwerkingen (bijvoorbeeld samenwerkingen tussen disciplines of met instellingen en personen buiten de kunstensector)


3. Innovatie van het begrip ‘podium’: experimenten die zoeken naar een nieuwe betekenis van het begrip ‘podium’.

 

ALGEMENE CRITERIA INNOVATIERONDE

 • Er kan alleen aangevraagd worden door het indienen van het te downloaden Aanvraagformulier Innovatieronde

 • Er mag worden aangevraagd door zowel particulieren als rechtspersonen. De aanvraag moet gedaan worden namens of door een individuele podiumkunstenaars of groep.

 • De aanvrager is gehuisvest of heeft zijn/haar/hen werkpraktijk binnen een straal van 15 kilometer van Zwolle of Amsterdam.

 • De aanvrager mag geen meerjarige financiële ondersteuning ontvangen van gemeente of rijk.

 • Aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording.

 • Het artistieke idee is afkomstig van een jonge maker van minimaal 14 en maximaal 29 jaar

 • Aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit of kan diens langdurige binding met de Nederlandse kunstsector in de aanvraag aantonen. 

 • Per aanvraag wordt maximaal €5000,- toegekend.

 • Alle medewerkers aan een project dienen betaald te worden volgens de honorariumrichtlijnen van de Fair Practice Code. Wanneer hiervan wordt afgeweken dient hierop een toelichting te worden gegeven. Maak dagtarieven voor uitvoeringen en repetities expliciet in de begroting.

 • Er wordt maximaal één keer aan dezelfde persoon of instelling/groep gehonoreerd. 

 • Er mag niet worden aangevraagd voor projecten die opereren vanuit een specifieke religieuze of politieke motivatie.

 • Over de uitkomst krijgt de aanvrager per mail bericht, hier kan niet over worden gecorrespondeerd.

  Download hieronder de aanvraaghandleiding voor de innovatieronde

bottom of page