top of page

De Olland-Buisman Stichting

De Olland-Buisman stichting is in het leven geroepen om jonge professionele podiumkunstenaars of studenten met een professionele ambitie hierin, die een verbinding hebben met (groot) Zwolle of (groot) Amsterdam financieel te ondersteunen. Zij dienen hiervoor een duidelijk artistiek onderzoek of artistieke doelstelling met betrekking tot hun persoonlijke ontwikkeling te formuleren. Eens per jaar kan er aangevraagd worden bij de stichting,

De Olland-Buisman Stichting draagt bij aan producties en scholingstrajecten die zich verhouden tot de huidige tijdsgeest (maatschappelijke relevantie), innovatief zijn in de vorm (vernieuwing) en een duidelijke visie hebben op welk publiek je wilt bereiken en hóe je dit publiek gaat bereiken (ondernemerschap). ​

DEADLINE REGULIERE JAARLIJKSE AANVRAAGRONDE: 1 APRIL
Klik hier voor meer informatie.

 

DEADLINE EXTRA AANVRAAGRONDE 2024: 1 NOVEMBER 2024

Ook dit jaar hebben we een extra aanvraagronde gericht op onderzoek en innovatie binnen de podiumkunsten. Hiervoor hebben we andere criteria geformuleerd dan voor de reguliere ronde en is er een apart aanvraagformulier beschikbaar. Klik hier voor meer informatie. 
 

Max. 6 weken na uiterlijke indiendatum ontvang je per mail bericht of de aanvraag al dan niet is gehonoreerd.

IN MEMORIAM 

Rolf Olland (22-01-1937 - 7-01-2022)

Rolf was initiatiefnemer van de Olland Buisman Stichting en mede oprichter (2016). Hij was een bevlogen podiumkunstliefhebber met een groot hart voor de ontwikkeling van jonge mensen en in het bijzonder voor nieuwe generaties podiumkunstenaars die aan het begin staan van hun carrière en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Tevens was hij penningmeester van onze stichting. We zetten zijn mooie idealen voort en zullen hem enorm missen als onze pater familias. 

bottom of page