De Olland-Buisman stichting

De Olland-Buisman stichting is in het leven geroepen om jonge professionele podiumkunstenaars of studenten met een professionele ambitie hierin, die een verbinding hebben met (groot) Zwolle of (groot) Amsterdam financieel te ondersteunen. Zij dienen hiervoor een duidelijk artistiek onderzoek of artistieke doelstelling met betrekking tot hun persoonlijke ontwikkeling te formuleren. 

Eens per jaar kan er aangevraagd worden bij de stichting, Uiterlijke indien datum daarvoor is 1 mei 23.59 uur. Uiterlijk 6 weken later ontvang je per mail bericht of de aanvraag al dan niet is gehonoreerd.