De Olland-Buisman stichting

De Olland-Buisman stichting is in het leven geroepen om jonge professionele podiumkunstenaars of studenten met een professionele ambitie hierin, die een verbinding hebben met (groot) Zwolle of (groot) Amsterdam financieel te ondersteunen. Zij dienen hiervoor een duidelijk artistiek onderzoek of artistieke doelstelling met betrekking tot hun persoonlijke ontwikkeling te formuleren. 

LET OP!! EXTRA AANVRAAGRONDE: indiendatum 1 december 2022!!

Eens per jaar kan er aangevraagd worden bij de stichting, uiterlijke indien datum daarvoor is jaarlijks 1 maart. Uiterlijk 6 weken later ontvang je per mail bericht of de aanvraag al dan niet is gehonoreerd.

IN MEMORIAM 

Rolf Olland (22-01-1937 - 7-01-2022)

Rolf was initiatiefnemer van de Olland Buisman Stichting en mede oprichter (2016). Hij was een bevlogen podiumkunstliefhebber met een groot hart voor de ontwikkeling van jonge mensen en in het bijzonder voor nieuwe generaties podiumkunstenaars die aan het begin staan van hun carrière en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Tevens was hij penningmeester van onze stichting. We zetten zijn mooie idealen voort en zullen hem enorm missen als onze pater familias.